Keraleeyam 2018

In the keraleeyam quiz conducted by Chinmaya Vidyalaya, Naruvamood, our students, Vijay Sankar & Karthik Lal bagged the first place.